Prosjekter

Referanseprosjekt

Rasvoll Asperheim Årdal


Sted: Asperheim Årdal

Oppdragsgiver: Årdal Kommune

Referanseperson: Jan Roy Dalheim

Tid for utførelse: Haust 2018

Oppdragets størrelse, mill. kr. Inkl. mvaCa 3,7 mill

Kort beskrivelse av oppdraget: Bygging av 120m lang rasvoll


Løvstien etappe 4


Sted: Bergen

Oppdragsgiver: Bergen Kommune

Referanseperson: Rune Helge Storebø

Tid for utførelse: 10.2017-07.2018

Oppdragets størrelse, mill. kr. Inkl. mvaCa 7,8 mill

Kort beskrivelse av oppdraget: Bygging av 3,5 m brei og 900 m lang turvei med belysning


Foto: Fonna Media

Fv. 344 Oddaneset


Sted: Trefall, Eksingedalen

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Referanseperson: Kåre Olav Aldal

Tid for utførelse: 2016-2017

Oppdragets størrelse: Ca. 8 mill.

Totalt antall årsverk: 5

Kort beskrivelse av oppdraget: Vegutbedring av rasutsett vegstrekning.


Mindre Vegarbeid Voss og Omegn

 

Sted: Voss og Omegn

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Referanseperson: Einar Selland

Tid for utførelse: 2015-2018

Oppdragets størrelse, mill. kr. Inkl. mva: Ca 85 mill

Kort beskrivelse av oppdraget: Vegutbedring og kantforsterking av vegar i Voss og omegn

 

Nye Voss VGS


Sted: Voss

Oppdragsgiver: HENT AS

Referanseperson: Hans Erik Johansen

Tid for utførelse (fra-til): 2014-2016

Oppdragets størrelse, mill. kr. Inkl. mva: Ca 12 mill

Kort beskrivelse av oppdraget40000m3 utlasting, transport, VA og OV


Rasvoll Kinsarvik


Sted: Kinsarvik

Oppdragsgiver: Ullensvang Herad

Referanseperson: John Ove Rørnes

Tid for utførelse (fra-til): 2016

Oppdragets størrelse, mill. kr. Inkl. mva: Ca 0,96

Kort beskrivelse av oppdraget: Bygging av 130m lang rasvoll


Skogsveg Bavallen


Sted: Voss

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Referanseperson: Markus Halland

Tid for utførelse (fra-til): 2012

Oppdragets størrelse, mill. kr. Inkl. mva: Ca 2 mill

Kort beskrivelse av oppdragetMuring 400m2 , 100m veg


Hustomt Dagestad


Sted: Voss

Oppdragsgiver: Åge Teigland

Referanseperson: Åge Teigland

Tid for utførelse (fra-til): 2013

Oppdragets størrelse, mill. kr. Inkl. mva: Ca 1,7 mill

Kort beskrivelse av oppdraget: Muring 400m2, veg, VA


Vossapakko


Sted: Voss

Oppdragsgiver: Bertelsen og Garpestad

Referanseperson: Oddvar Hamre

Tid for utførelse (fra-til): 2012

Oppdragets størrelse, mill. kr. Inkl. mva: Ca 2 mill

Kort beskrivelse av oppdraget: Uttrauing av om lag 15 000m3