Om oss

Bulken Maskin AS vart etablert i mai 2010. Det er 3 eigarar av selskapet.


Erik Lunde er utnevnt til daglig leiar og har 18 års erfaring frå anleggsbransjen, 7 år i eget firma. Han har erfaring frå diverse prosjekt som maskinførar og anleggsleiar.


Stian Nestås er valgt til styremedlem og har også 18 års erfaring frå anleggsbransjen, 7 år i eget firma. Han har deltatt på fleire større prosjekt som vegarbeid, boligfelt, tunnelarbeid og tyngre massejobbar.


Roar Titlestad er valgt til styrets leder. Han eig og driv Titlestad Anlegg AS i Bergen og har 25 års erfaring i bransjen. Selskapet driv som grunnentreprenør og påtar seg større og mindre oppdrag i Bergen og Hordaland.


Bulken Maskin AS har i dag 12 ansatte som betjener 7 gravemaskiner og 3 tippbiler med henger, ein semi og ein kranbil, dumper, hjullaster og traktor.. Sjå maskinpark for meir info.

Selskapet har sidan oppstarten deltatt på oppdrag som Hardangerbrua og Vossapakko. Me har hatt mykje arbeid innan tomte graving, drenering, natursteinsmuring, massetransport og anna forefallande maskinarbeid. Sjå prosjekter for bilder og info om jobbar me har vore med på. Selskapet har som mål å drive etter gjeldande reglar for bransjen og dei oppdraga som blir tildelt.


Selskapet har sentral godkjenning i klasse 2.


Bulken Maskin AS samarbeider tett med Titlestad Anlegg AS som disponerer 8 gravemaskiner i forskjellige størrelser og 6 stk tipp bilar og trekkvogner og ein del hengara og utstyr til bransjen. Bulken Maskin AS har tilgang til dette materiellet.