Heim

Bulken Maskin AS held til på Voss, me tek på oss arbeid i heile Hordaland, hus/hytte-tomter, vegbygging, muring, oppgraving og drenering av grunnmur. Ta kontakt for meir info!

Me har sentralgodkjenning for ansvarsrett klasse 2 og me er medlem i bransjeorganisasjonen Maskinentreprenørenes Forbund.